tandarts Liem Amsterdam

Financieel

Afspraak annuleren of wijzigen
Kunt u niet op uw gemaakte afspraak aanwezig zijn, laat het ons dan minimaal 24 uur van te voren weten. Dit kunt u telefonisch of per e-mail doorgeven.
Bij afwezigheid zonder tijdige annulering worden kosten in rekening gebracht.

Tarievenlijst 2018
Per 1 januari 2018 zijn alle tandheelkundige zorgtarieven weer door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Deze tarieven zijn geldig van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Alle tarieven zijn exclusief techniekkosten.
De gehanteerde techniekkosten zijn openbaar en op te vragen via assistent@tandartsliem.nl of via uw behandelaar.

Prijswijzigingen, type- en drukfouten zijn onder voorbehoud.

Tarieven voor Tandheelkundige Zorg

Zorgvergoeding check

Financieel

Rechtstreeks Declareren bij uw Zorgverzekeraar
Indien u beschikt over een tandartsverzekering, dan is het bij ons mogelijk om uw tandartsrekening rechtstreeks te laten declareren bij de meeste zorgverzekeraars. Hierdoor is het niet nodig om uw rekening voor te schieten. U krijgt enkel een nota van Fa-med Medical Factoring toegestuurd voor het gedeelte van uw rekening waarvoor u niet verzekerd bent.

Meer info over deze mogelijkheid kunt u navragen bij onze balie assistenten of via de volgende link: Fa-med Klantenservice

Tandartsrekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een behandelcode en omschrijving. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat terug te vinden is in onze tandarts of mondzorg tarievenlijst. Voor tandartskosten kunt u zich aanvullend verzekeren.

De codes en omschrijvingen in onze tarievenlijst zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa). Voor meer informatie over de NZa kunt u terecht bij www.nza.nl.

Voor jongeren tot 18 jaar worden de meeste tandarts- en mondhygiëne kosten uit de Basisverzekering betaald. Voor jongeren vanaf 18 jaar worden deze tandartskosten niet meer uit de Basisverzekering vergoed. Het maximaal te vergoeden tarief wordt bepaald door het zorgpakket bij uw zorgverzekeraar. Een aanvullende tandartsverzekering vanaf 18 jaar en ouder is daarom aan te raden.

KNMT Betalingsvoorwaarden
Bij al onze diensten en produkten zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van toepassing, tenzij anders staat aangegeven. Klik hieronder om de KNMT - betalingsvoorwaarden te bekijken.

NMT Betalingsvoorwaarden, 2012 (pdf)