Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen waarin u de situatie beschrijft. De behandelaar zal vervolgens contact met u op nemen om de klacht te bespreken en om een oplossing te vinden.

Mocht u na dit gesprek alsnog behoefte hebben aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar Tandarts Liem bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en de behandelaar bemiddelen. Met als doel om een oplossing te vinden.

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is.

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.